191 reputation
2

Crouching Kitten

Judo, Shorinji Kempo, Wing Chun, Beijing competition Taijiquan.